Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Albanija yra laikoma viena iš neturtingiausių Europos valstybių. Ekonomines ir demokratines reformas bei plėtrą šalis pradėjo viena iš paskutinių Vidurio ir Rytų Europoje. Daugybė šalies ūkio segmentų vis dar valdoma valstybės, o privatizacijos procesas vyksta gana lėtai. Iki šiol beveik 50% BVP sukuriama žemės ūkyje. Čia daugiausia auginamos ožkos ir avys.

Komunistinis režimas formaliai buvo panaikintas 1992 m., bet faktiškai tai įvyko 1998 m., kai buvo priimta nauja konstitucija. Dabar Albanija yra parlamentinė respublika. Parlamentui (Kuvendi) priklauso įstatymų leidžiamoji valdžia. Parlamentą sudaro 140 tautos atstovų, kurie renkami ketverių metų kadencijai. Prezidentą renka parlamentas penkeriems metams.

Padėkite mums, sau ir kitiems keliautojams!

Norime suprasti Jūsų kelionių tikslus bei įpročius, kad galėtume parengti ir pateikti Jums kuo aktualesnę ir įdomesnę informaciją keliautojų portale kelioniumanija.lt. Tam prašome atsakyti keletą klausimų.

Mygtukas