Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Valstybės vadovas – prezidentas yra renkamas tiesioginiuose rinkimuose ketverių metų kadencijai.

Įstatymų leidžiamoji valdžia – Nacionalinis Kongresas. Jį sudaro Senato rūmai (81 senatorius) ir Deputatų rūmai (513 narių).

Brazilija suskirstyta į 26 valstijas, kurių kiekvienoje renkamas gubernatorius.

Brazilijos ekonomika yra palyginti stipri. Tai pramoninė-agrarinė šalis, turtinga gamtinių išteklių, tokių kaip geležies, mangano, švino, cinko, urano rūdos. Taip pat išgaunami boksitai, kasamos akmens anglys, iš Atlanto vandens išgaunama druska, o iš vandenyno dugno – nafta ir gamtinės dujos. Brazilija turtinga ir statybinių medžiagų – granito, dolomito, bazalto, gneiso.

Padėkite mums, sau ir kitiems keliautojams!

Norime suprasti Jūsų kelionių tikslus bei įpročius, kad galėtume parengti ir pateikti Jums kuo aktualesnę ir įdomesnę informaciją keliautojų portale kelioniumanija.lt. Tam prašome atsakyti keletą klausimų.

Mygtukas