Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Portugalijai 1986 m. tapus Europos Sąjungos nare, šalyje prasidėjo ekonomikos modernizavimas. Tuo metu ūkis ėmė sparčiai augti. Šiuo metu aptarnavimo sferoje dirba apie 60% gyventojų, pramonėje – 30%, o žemės ūkyje – 10% gyventojų.

Portugalija užsiima aliejų rafinavimu, gamina cementą, puikiai išvystyta medienos bei popieriaus pramonė, gamina tekstilės gaminius, avalynę. Šalies ūkyje svarbią vietą užima žvejyba. Pagrindiniai užsienio prekybos partneriai – Ispanija, Prancūzija, Vokietija.

Žemės ūkis nėra pagrindinė šalies ūkio šaka, bet vynai vis dar yra svarbi eksporto prekė. Pasaulyje pripažinti portugališki vynai – portveinas, madera ir kt. Žemės ūkyje taipogi auginami citrusiniai vaisiai, javai, įvairios daržovės.  

Be to, Portugalijoje sparčiai plėtojama turizmo sfera. Šalį kasmet aplanko per 20 mln. turistų.

Portugalijos valstybės vadovas – prezidentas, kuris visuotiniuose rinkimuose yra renkamas penkerių metų kadencijai. Prezidentas skiria Ministrų Tarybos narius, kuriuos rekomenduoja premjeras. Premjeras paprastai būna parlamento rinkimus laimėjusios partijos vadovas.

Įstatymų leidžiamoji valdžia – Respublikos Asamblėja. Ją sudaro 250 narių, visuotiniuose rinkimuose renkamų ketverių metų kadencijai. 

Padėkite mums, sau ir kitiems keliautojams!

Norime suprasti Jūsų kelionių tikslus bei įpročius, kad galėtume parengti ir pateikti Jums kuo aktualesnę ir įdomesnę informaciją keliautojų portale kelioniumanija.lt. Tam prašome atsakyti keletą klausimų.

Mygtukas