Ekonomika ir politika

Kelioniumanija.lt

Suomija – išsivysčiusi pramoninė šalis. Aptarnavimo sferoje sukuriama apie 67% BVP, žemės ūkyje – 3%, o likusioji dalis – pramonės sektoriuje. 

Suomijoje svarbiausi ekonomikos sektoriai yra medienos, išgaunama daug metalų, išvystyta inžinerija, telekomunikacijų sritis bei elektronikos sektorius.

Suomija yra Respublika, jai vadovauja prezidentas, kuris renkamas visuotiniuose rinkimuose šešeriems metams. Vykdomoji valdžia priklauso Valstybės Tarybai.

Įstatymų leidžiamoji valdžia – Eduskunta, kurią sudaro 200 narių, renkamų visuotiniuose rinkimuose ketverių metų kadencijai.

Padėkite mums, sau ir kitiems keliautojams!

Norime suprasti Jūsų kelionių tikslus bei įpročius, kad galėtume parengti ir pateikti Jums kuo aktualesnę ir įdomesnę informaciją keliautojų portale kelioniumanija.lt. Tam prašome atsakyti keletą klausimų.

Mygtukas