Istorija ir kultūra

Kelioniumanija.lt

Dabartinė Uzbekijos teritorija iki VIII a. buvo vadinta Transoksanija, o vėliau ilgą laiką priklausė Persijos imperijai.

XIX a. pabaigoje šalį užėmė Rusija. Nepaisant stipraus pasipriešinimo prieš Raudonąją Armiją, po I Pasaulinio karo Uzbekija buvo pavergta ir 1924 m. čia įkurta socialistinė respublika, įėjusi į Tarybų Sąjungos sudėtį.

1991 m. Uzbekija tapo nepriklausoma.

Didžioji dalis šalies gyventojų – uzbekai. Uzbekijoje taipogi gyvena rusai, tadžikai, kazachai, karakalpakai, totoriai. Šalyje vyrauja islamo tikėjimas, daugiausia sunitai. Uzbekai – itin svetinga tauta.

Padėkite mums, sau ir kitiems keliautojams!

Norime suprasti Jūsų kelionių tikslus bei įpročius, kad galėtume parengti ir pateikti Jums kuo aktualesnę ir įdomesnę informaciją keliautojų portale kelioniumanija.lt. Tam prašome atsakyti keletą klausimų.

Mygtukas